EN
Клиент:
СААВ
Проект:
Месечно рекламно обслужване
Извършени услуги:

Месечно рекламно обслужване, включващо:

- поддръжка на Фейсбук страница- създаване на съдържание и визии

- поддръжка на уеб страницата на фирмата

- създаване на ПР материали

- провеждане на анкети за клиентска удовлетвореност

- дизайн на листовки, брошури и каталози