EN
Клиент:
Douglas & beauty|zone
Проект:
Откриване на магазин във Варна
Извършени услуги:

- хостеси за откриване на нов магазин в Delta Planet Varna

- промотъри по повод откриването за спрейинг и раздаване на брошури