EN
Клиент:
БГ ФЕРМА ООД
Проект:
Разработване на стратегия
Извършени услуги:

- Изготвяне на цялостна  стратегия за изграждане и налагане на марката

- Мониторинг на пазара и определяне на целеви групи

- Презентации за корпоративни клиенти или крайни потребители

- Изготвяне и осъществяване на стратегия за връзки с инвеститорите