EN
Клиент:
Odelo Automotive Signal lights
Проект:
Employer branding стратегия
Извършени услуги:

Разработване и изпълнение на цялостна Employer branding стратегия.